Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 857, 31 mei 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbzRegister Holland

zeilklippers

zeilklippers

Morgenster
Piet Blaauw de Vries Zeilmakersonlinezeilen
Hitek

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hierBBZ nieuws:

— Boetebeleid ILT (en hoe het beter kan)

Overig nieuws:

— Tuinslang houdt brug Afsluitdijk draaibaar
— College A’dam wil exploitatievergunning passagiersvaart
— Tall Ship Avatar: Ik ben voor de toekomst gegaan

— WAD, de film

— Scheepvaartroutes voor Nederlandse kust gewijzigd
— Weer overlast waterplanten Hoornse Hop

— Vaarverbod rond Marker Wadden

— 360˚ Wadden Experience geopend op Ameland

— De Boschplaat als zorgenkindje

— Afsluitdijk krijgt een ’toeristenmagneet’
BBZ nieuws

— Boetebeleid ILT (en hoe het beter kan)De BBZ en andere organisaties in de binnenvaart zijn al een tijd in gesprek met ILT over de handhaving en het boetebeleid. In het kort was ons bezwaar dat er weinig tot geen ruimte meer was voor waarschuwing of gesprek en dat er direct boetes werden uitgeschreven die vervolgens ook schrikbarend hoog waren.

ILT heeft zich, ook na de nodige politieke druk, ontvankelijk verklaard voor de kritiek en probeert nu samen met de sector tot een betere invulling van de handhavingstaak te komen, of wel een aanpassing van het  bestuurlijke interventiekader. Heb je een idee over dat interventiebeleid van de overheid laat het ons dan weten via paul@debbz.nl   

Einde BBZ nieuws

— Schultz: ‘RINA geen bezwaar bij keuring zeilcharters'De overgang van de keuring van Nederlandse zeilende passagiersschepen naar het Italiaanse classificatiebureau RINA is een voldongen feit en is niet meer terug te draaien. Dat is de conclusie van minister Schultz van Infrastructuur een Milieu.

Het oordeel van de minister komt naar aanleiding van een motie van Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) die in februari van dit jaar werd aangenomen. Daarin werd gesteld dat de verplichte keuring van Nederlandse zeilende passagiersschepen door het Italiaanse classificatiebureau grote problemen zou opleveren. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat eigenaren er voor zouden gaan kiezen om onder een andere vlag te gaan varen, waardoor de vaak traditionele schepen voor Nederland verloren zouden gaan.

Maar de minister schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat het vanwege Europese regelgeving niet meer mogelijk is om de keuring door Register Holland in samenwerking met het ILT te doen, omdat Register Holland geen door de EU erkend bureau is.
Lees het uitgebreide artikel van Bart Oost in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

Lees hier de brief van de minister, op pagina 3 en 4  


— Tuinslang houdt brug Afsluitdijk draaibaarVier mannen en een tuinslang houden de warme Afsluitdijk berijdbaar. De Tweede Kamer komt in actie.

Het tuinslangteam moet voorkomen dat de noordbrug in het sluizencomplex bij Kornwerderzand opnieuw hapert. Van ’s morgens negen tot ’s avonds negen uur staan de mannen paraat. Ze koelen het warme brugdek handmatig met koud water.

Rijkswaterstaat is er alles aan gelegen om nieuwe files op de Afsluitdijk te voorkomen, vertelt woordvoerster Patricia Troost. Vorige week maandag ging het mis toen de brug te laat werd gekoeld of, zoals Troost het verwoordt, de temperatuur harder steeg dan verwacht. De noordbrug wilde niet meer dicht. Verkeer stond wederom vast. Op de eerste warme dag in april ging het ook al mis.

De haperingen aan het complex zijn Friese bestuurders een doorn in het oog. Daarom is de brug vorige week uitvoerig getest en liet Rijkswaterstaat twee waterpompen aanrukken. Verkeer moest zolang over de zuidbrug.

Op zomerse dagen gaan de speciale koelploegen aan de slag, twee mannen per keer. De koelers worden ingeroosterd aan de hand van de voorspelde wegdektemperatuur. De zuidbrug kent (nog) geen problemen. Hier is in het verleden een automatisch koelsysteem aangebracht. Met de noordbrug was tot vorig jaar tijdens warmte niets aan de hand. Inmiddels onderzoekt Rijkswaterstaat of ook hier een automatische koelingsinstallatie een oplossing kan zijn.

Friese bestuurders dringen aan op spoedige vervanging van het materieel. De bruggen staan pas voor 2050 in de boeken als afgeschreven. Mocht er voldoende geld zijn voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand, dan kan die klus eerder worden geklaard.
Lees het gehele artikel op de bron: LC 

— College A’dam wil exploitatievergunning passagiersvaartOm bedrijfsmatig passagiers in het havenwater van Amsterdam te mogen vervoeren, heeft u in de toekomst een exploitatievergunning nodig als u met een gemotoriseerd passagiersvaartuig vaart. Het streven is om dit per 1 januari 2018 in te voeren. Op die manier zijn de vaarbewegingen op het water goed beheersbaar en waarborgen we het snelle en veilige vervoer van passagiers.

De afgelopen jaren is het aantal vaartuigen dat gebruik maakt van het Amsterdamse havenwater toegenomen. Dit komt met name door het intensiever worden van de beroepsvaart en de toename van passagiersvaart. Dit heeft gevolgen voor vlotheid en veiligheid op het Afgesloten- IJ  en de doorvaart van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is de overlast die omwonenden ondervinden van met name partyschepen toegenomen.


Gearceerd is het gebied voor de exploitatievergunning havenwater

Het uitgangspunt is dat alleen gemotoriseerde passagiersvaartuigen die een bedrijfsmatige op Amsterdam gerichte vaart in het havenwater verzorgen vergunningplichtig worden.

Voor de volgende schepen geldt een vrijstelling:

 - riviercruise
 - motorchartervaart, mits er sprake is van een cruise
 - zeilchartervaart, mits er sprake is van een cruise
 - ponten

De vergunningsplicht is niet van toepassing voor vrachtvaart en doorvaart. Belangstellenden hebben inspraak op het beleidsvoornemen. Tot 9 juli is het mogelijk te reageren door een mail te sturen naar exploitatievergunningen@portofamsterdam.nl

Lees het gehele voorstel voor de vergunningplicht op de site van Portofamsterdam 
— Tall Ship Avatar: Ik ben voor de toekomst gegaanIn de Zeepost nr. 855 van twee weken geleden stond een deel van een artikel in de Schuttevaer over André Hanzens en zijn ‘Avatar’. Wie het hele artikel nog wil lezen kan dit ook vinden op de website van de Avatar.
Kijk hier voor het hele artikel als pdf 
— WAD, de filmVan het spektakel van het wegspoelen van broedkolonies tot het leven van een onooglijk beestje als het wadslakje. Ruben Smit legt het vast voor de waddenfilm die volgend jaar zijn première zal beleven.

Met speciale apparatuur op de camera, met de lens onder water, speurt Ruben Smit de waddenbodem af naar kleine wadslakjes. Het wemelt er van die minuscule beestjes. Op het eerste oog lijkt het niet erg spannend. Hoe spectaculair zal het dan zijn op het grote witte doek als in 2018 de natuurfilm WAD! Overleven op de grens van water en land verschijnt?
„Wacht maar af”, vertelt Smit. „Deze wadslakjes maken deel uit van een geheel, van een compleet ecologisch systeem. Dat wil ik laten zien. Hoe alles in elkaar grijpt. Dat maakt het spannend.”

De filmmaker uit Leuvenheim (Gelderland) verblijft met een geluidsman een paar dagen op het Oerd op Ameland. Hij is bezig een van de acteurs in de film in beeld te brengen. Niet de hoofdrolspeler, want dat wordt de grijze zeehond, maar een dier met een belangrijke bijrol: de bergeend.
Lees het zeer uitgebreide artikel op de bron: de Stentor via blendle (€) Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz
— Scheepvaartroutes voor Nederlandse kust gewijzigdIn de nacht van 31 mei op 1 juni 2017 wijzigen de scheepvaartroutes ten zuiden van Rotterdam en voor de kust van Zeeland en België. Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende wijziging.

De routes worden aangepast vanwege de komst van windparken in dit deel van de Noordzee en om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te optimaliseren. De bereikbaarheid van de mainports wordt hierdoor ook verbeterd. Daarnaast vergroot Rijkswaterstaat de huidige anker- en beloodsingsplaatsen langs het Zuidelijk deel van de Nederlandse Noordzeekust. Met de nieuwe routering ontstaat een doorgaand vaarwegenstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland en wordt de doorstroming naar havens verbeterd.

Complexe operatie in een paar dagen gerealiseerd
Het omzetten van de oude- naar de nieuwe situatie is een complexe operatie die in enkele dagen wordt gerealiseerd. Om de nieuwe scheepvaartroutes aan te geven, verlegt Rijkswaterstaat in de laatste week van mei 2017 de boeien in het Nederlandse deel van de Noordzee, ook in België worden de boeien verlegd.

Vanaf 1 juni 02:00 uur gelden de nieuwe scheepvaartroutes
De oude scheepvaartroutes blijven van kracht tot het omslagpunt op 1 juni 2017, 02.00 uur lokale tijd. De scheepvaart wordt voor, tijdens en vlak na de wijzigingen intensief geïnformeerd via scheepvaartberichten.

Informeren gebruikers
De afgelopen maanden hebben Nederland en België de zeekaarten laten aanpassen en nationale- en internationale gebruikers van de Noordzee geïnformeerd. De verkeersbegeleiding van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) zal het verkeer op zee in de dagen rond de wijziging extra informeren en begeleiden.
Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem nieuws 

— Weer overlast waterplanten Hoornse HopDe temperatuur schiet omhoog, en zo ook het Fonteinkruid in het Hoornse Hop. Begin juli wordt weer een klein gedeelte van de waterplanten gemaaid. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland.

Meldpunt
Via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten kunnen waterrecreanten overlast die zij ervaren melden. Ook tijdens en na het maaien blijft het mogelijk om overlast van waterplanten te melden.

Maaien waterplanten
Het Hoornse Hop is een populair vaargebied in het Markermeer. Om het gebied aantrekkelijk te houden voor de recreatievaart en de havens bereikbaar en bevaarbaar te houden, zijn hier in 2015 voor het eerst waterplanten gemaaid. Vanaf begin juli wordt maximaal 125 hectare waterplanten gemaaid. De werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.


Afbeelding: gemaaid gebied in 2015, de cijfers zijn hectares

Het is een druppel op een gloeiende plaat. Vooral wordt een geultje gemaaid voor de reddingboot van Warder, en een geul naar het haventje van Schardam. Het gebied met overlast van waterplanten bedraagt ca 8.000 ha waarvan 125 ha wordt gemaaid.

— Vaarverbod rond Marker Wadden


Afbeelding: de werkbetonning rond de Marker Wadden, Foto: politieInfraNW

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de aanleg van de eerste eilanden van Marker Wadden. Daarom geldt er een vaarverbod. Het is een bouwplaats waar met groot materiaal gewerkt wordt en er zijn veel ondieptes. 

Het werkgebied is gemarkeerd met gele betonning met een algemeen vaarverbod als topteken. Voor de veiligheid wordt dringend verzocht dit vaarverbod in acht te nemen. Boten zonder ontheffing riskeren een boete van € 340,-. Afgezien van de boete van 340 euro kan het ook een hoop schade opleveren ivm obstakels(damwand) onder water.
Bron: PolitieInfraNW op twitter, maar ook Boskalis en persbericht van Natuurmonumenten

— 360˚ Wadden Experience geopend op Ameland


360˚ Wadden Experience. Foto: RWS

Op woensdag 25 mei is de 360˚ Wadden Experience geopend in het Natuurcentrum Ameland. Een beleving van het waddengebied en het werk van Rijkswaterstaat. Een VR-bril is niet nodig, je beleeft de beelden om je heen in een ronde zaal.

“We wilden bewust een indrukwekkende groepservaring realiseren, in plaats van iedereen een eigen bril op”, zegt Joop de Jong, directeur van de Amelander Musea. “Dit is de eerste productie met 360˚filmbeelden van het waddengebied en is in combinatie met onze ronde zaal uniek. Hiermee hebben we weer een mooie publiekstrekker dit seizoen.”

“Tijdens de 360˚ Wadden Experience word je even helemaal ondergedompeld”, vertelt Mieke Attema, directeur Rijkswaterstaat Noord Nederland. “Je geniet van het beeldschone waddengebied om je heen en ondertussen steek je nog wat op van ons werk. Hoe we gebruik maken van de kracht van de natuur. Het spel van water, zand, slib, golven en wind, de dynamiek van het wad. Het op een natuurlijke manier veilig houden van dit machtige systeem, waarbij we veel samenwerken met partners. Met ontwikkelen als perspectief en beschermen als basis.”
Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem nieuws 

— De Boschplaat als zorgenkindjeDe natuur op de vermaarde Boschplaat verruigt, de zeespiegelstijging kan onherstelbare schade aanrichten. Het is tijd voor actie. Jubilaris Freek Zwart van Staatsbosbeheer legt het uit.

Het wordt er niet beter op met de Boschplaat, het vermaarde natuurgebied dat zo’n 45 jaar geleden om zijn unieke karakter beloond werd met het Europese Diploma van de Raad van Europa. Het werd geprezen als uniek kwelder- en duingebied dat in een jong stadium van natuurlijke successie verkeerde.

Dit stadium is de Boschplaat al lang voorbij. De dynamiek verdwijnt, dichte begroeiing overheerst. Alles ligt vast, de natuurwaarden kachelen achteruit.

Er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Maar wat? Dat zal de komende tijd duidelijk worden. In opdracht van de provincie, in het kader van het beheer van het Natura 2000-gebied, werkt Staatsbosbeheer aan een toekomstvisie. De bevolking wordt er bij betrokken. Een delegatie Terschellingers keek op Ameland hoe in een vergelijkbaar gebied als de Hon de natuurlijke dynamiek wel een kans krijgt.
Lees het uitgebreide artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19)  
— Afsluitdijk krijgt een ’toeristenmagneet’De Afsluitdijk krijgt zijn eigen ’Neeltje Jans’. Net als het themapark rondom de Oosterscheldekering in het Zeeuwse Vrouwenpolder moet ook het Afsluitdijk Wadden Center bezoekers vermaken én onderwijzen. Dinsdag ging de eerste paal de grond in.

De Afsluitdijk bestaat inmiddels 85 jaar en geldt als een waterbouwkundig hoogstandje. In 1932, ruim 40 jaar na het eerste ontwerp van ir. Cornelis Lely, was het project afgerond. De Zuiderzee werd het IJsselmeer. Er valt veel te vertellen over de Afsluitdijk.

In het Afsluitdijk Wadden Center worden bezoekers getrakteerd op de geschiedenis van de Afsluitdijk, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Vismigratierivier. Volgend jaar maart gaan de deuren open voor het publiek, aan de Friese kant van de dijk, bij Kornwerderzand.

Het moet geen saai informatiecentrum worden, vertelt gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Friesland. „Persoonlijk verheug ik me erg op de 4D-bioscoop, waarin je niet alleen een film kan zien, maar ook kan voelen en ruiken.” Deze attractie, de FlyRide, moet een hoogtepunt worden in het Afsluidijk Wadden Center. Hierbij ’vliegen’ bezoekers als het ware over Friesland, met behulp van virtual-reality-technieken.

Nu komen er jaarlijks zo’n 300.000 toeristen uit binnen- en buitenland naar de Afsluitdijk. De verwachting is dat van die mensen zo’n 100.000 een bezoek zullen brengen aan het nieuwe centrum bij Kornwerderzand. Maar dat is een conservatieve schatting, denkt Kielstra. Het zou hem niet verbazen als het er meer zouden worden.

De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center kost in totaal 15 miljoen euro. De Postcode Loterij leverde een bijdrage. Het leeuwendeel komt voor rekening van de provincie Friesland, al werkt ook de provincie Noord-Holland mee in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond komen de entree en het restaurant. De expositieruimte is op de tweede verdieping.
Lees het gehele artikel op de bron: Gooi en Eemlander 
— Berichten in de Scheepspost van deze week— Met een zaklampje door de Mercuur
— Zwartsluis onder Zeil trekt recordaantal bezoekers
— Tekening van zusterschip van ‘Huis te Warmelo’ gevonden

— Schippers van weleer: Johannes Ooms (74) Schipper 1966-1976
— Historische schepen op havenfeesten Blankenberge
— Drachtster skûtsje met Stijlzeil het water op

— ‘Spes’ de mooiste sleepboot in Vianen
— Hitte nekt bezoekersrecord Sleepbootdagen Vianen
— Nationale Historische Reddingbootdag op 18 juni

— De Bodewes in een register
— Red ons scheepskerkhof nu

— Vuurtoren Bedrijven Race 2017

— Groeiend bewustzijn voor behoud maritiem cultureel erfgoedZeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz