Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de
chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.


Heb je zelf nieuws voor Zeepost,
mail aan wouter@zeepost.info


Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je
 overmaken naar "Zeepost",
 IBAN NL43 INGB 0657 740 144.

   Zeepost 734, 25 februari 2015
 
'
Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbzChartershop

Shiptron

Chartershop

zeilklippers

Sailtrip

buurs

de Gier

chartershop

Taxi Enkhuizen

tvk instruktie


Scheepsmakelaardij Enkhuizen

defotoboot

Historische Zeilvaart Harlingen

AtSea

friesevloot

vhzc

Zeilschool Enkhuizen

Register Holland

CJ

CJ

zeilklippers

roemeg

Morgenster

Piet Blaauw

de Vries Zeilmakers

onlinezeilen

Hitek

Egberdina

TSC

MdeGroot

Rood boven groen

Frisian Sailing Com

Cinema

havenmuseum

Scheepsmakelaardij Enkhuizen

Hartzuiker

Taal op Koers

red-gull

Zeilmakerij Molenaar

red-gull

Ventis

de Breek

Laan & Nijholt
Hoogendoorn

Accu Service


Evenementen 2015

11 tm 15 maart
HISWA boat show
Amsterdam


30 maart t/m 5 april
Race of the Classics
Rotterdam - Amsterdam

 
 
11 en 12 april
Pieperrace
Volendam


Vlootdag Harlingen
11 april


25 april
Mattenschippersrace
Blokzijl


 
2 mei
Nationale Reddingbootdag
landelijk


28 t/m 31 mei
Oostende voor Anker


15 juni
Pinkstersail
Hellevoetsluis18 t/m 31 juli
SKS Skutsjesilen
Friesland


 
27 juli t/m 2 augustus
Reunie LVBHB
Musselkanaal

 
 
1 t/m 8 augustus
IFKS
Friesland


19 t/m 23 augustus
Sail Amsterdam


28 en 29 augustus
24 uursrace
Medemblik1 t/m 6 september
HISWA te water
Amsterdam


4 t/m 6 september
wereldhavendagen
Rotterdam

 

5 september
IJzeilen
Ijburg

 
 
26 en 27 september
Slach om Starum
Stavoren


10 en 11 oktober
Klipperrace
Enkhuizen

 
 
19 t/m 23 oktober
Strontrace / Beurtveer
Workum

 
 
17 oktober
Brandarisrace
HarlingenBietentocht
Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta


rondje Tiengemeten
Willemstad


24 en 25 oktober
Bontekoerace
Hoorn

 
 
24 en 25 oktober
Muider Hardzeildagen

7 en 8 november
Waddenrace
Harlingen


BBZ nieuws:

— Werken in de chartervaart

Overig nieuws:

— Krabbersgatsluis bij veel wind ook beschikbaar
— Gezocht: exploitant voor jachthaven Nieuwe Willemshaven
— Charterschippers hebben geen geld voor pensioen
— Volop carrièrekansen zeevaart en offshore
— Zeeforel terug in Lauwersmeer
— Oplevering van zes nieuwe passagiersschepen
— Gemeenteraad Terschelling unaniem tegen gaswinning
BBZ nieuws

— Werken in de chartervaart


      Foto: de Bloeiende Lotus 

Het nieuwe charterseizoen staat voor de deur en er wordt daarom weer volop gezocht naar personeel. Het in dienst nemen van personeel is aan dwingende spelregels gebonden. Ook zijn er recentelijk enkele wijzigingen geweest wat betreft het opnemen van een proeftijd en het beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De BBZ heeft voor leden een uitgebreide brochure ‘Werken in de chartervaart’ waarin overzichtelijk is opgenomen wat er komt kijken bij het in dienst nemen van personeel. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen hiermee verassingen voorkomen.
Kijk hier voor de website voor leden van de BBZ

Einde BBZ nieuws

— Krabbersgatsluis bij veel wind ook beschikbaarHet Naviduct bleek met harde wind voor sommige schepen lastig in te varen. De BBZ wilde daarom dat de Krabbersgatsluis voor de chartervaart bij harde wind ook bediend zou worden. Afgelopen jaar heeft hiervoor een pilot plaatsgevonden. Deze is geslaagd waarmee de bediening nu officieel is. Hieronder staan de gemaakte afspraken:

1.Voor grote schepen in de zin van het Binnenvaart Politiereglement, wordt de brug bediend bij een windkracht vanaf 9 m/s. (5 Beaufort)
2. Indien naar het oordeel van het sluispersoneel er sprake is van belemmering van het zicht door weersomstandigheden via het camera systeem (Closed Circuit Television Video: CCTV) wordt de brug niet gedraaid.
3. Bij een storing op of stremming van het Naviduct bepaalt het bevoegde afdelingshoofd of de brug tijdelijk regulier of aangepast bediend wordt.
4. De gemeten windsterkte afgelezen van de gekalibreerde windmeter op het Naviduct is maatgevend.
5. Per brugdraaiing worden maximaal 2 schepen doorgelaten.
6. Indien een brugdraaiing gewenst wordt dient dat gemeld te worden via de marifoon (VHF 22) of middels de aanwezige praatpalen.
7. Bij een windkracht vanaf 20 m/s wordt de brug niet bediend. (Boven 8 Beaufort)
8. Tijdens de spits worden er geen brugdraaiingen uitgevoerd. De spitstijden zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van officiële feestdagen) van 6:00 uur tot 9:00 uur en van 16:00 uur tot 18:00 uur. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het openbaar vervoer.
9. Het sluispersoneel blijft te allen tijde bevoegd om afwijkend van deze gedragslijn te handelen indien dit noodzakelijk is voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer.
Bron: BBZ

— Gezocht: exploitant voor jachthaven Nieuwe Willemshaven


 
De gemeente Harlingen start met een aanbestedingstraject om te komen tot een exploitant die de jachthaven in de Nieuwe Willemshaven gaat realiseren en exploiteren. Met de komst van deze jachthaven groeit de Nieuwe Willemshaven de komende jaren uit tot een haven met internationale allure in een Harlinger jasje.

In gesprek met marktpartijen
Vanaf 19 februari 2015 is de aanbesteding gepubliceerd op tenderned.nl en kunnen marktpartijen zich aanmelden. Met de vier partijen die de beste ideeën hebben over de realisatie en exploitatie van de toekomstig jachthaven wordt vervolgens verder gesproken. De ideeën die zij aandragen worden gebruikt bij het op te stellen programma van eisen. Uiteindelijk blijft één marktpartij over die de jachthaven daadwerkelijk mag realiseren. Deze vorm van aanbesteden heet een ‘concurrentie gerichte dialoog’.

De Nieuwe Willemshaven wordt ontwikkeld tot een verblijfplaats voor bezoekers en bewoners. De plannen zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Harlingen en Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Het Friese Merenproject wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken. En daarmee ook de Friese economie stimuleren. Naast de in te richten jachthaven komt er een cruisehaven voor de luxe internationale cruisevaart en onder andere een bezoekerscentrum.
Bron: Harlingen Online  

— Charterschippers hebben geen geld voor pensioenHun schepen waren altijd al oud, maar ook de gemiddelde leeftijd van de schippers van de Bruine Vloot loopt gestaag op. Voor de meesten zit een oude dag op de wal er echter niet in. Door terugvallende inkomsten hebben de charterschippers geen andere keus dan doorvaren.

De verdiensten van de Bruine Vloot liggen eigenlijk dertig procent te laag voor een gezonde bedrijfsvoering, heeft oud-charterschipper Peter Fokkens berekend. “Skippers ha hieltyd mear kosten wylst se minder fertsjinje.” Geld opzij zetten voor de oude dagvoorziening komt er dan ook niet van, aldus Fokkens. Veel schippers blijven daarom maar doorvaren. Faillissementen komen niet of nauwelijks voor bij de Bruine Vloot, omdat de booteigenaren veelal op het eigen schip wonen.

Om het tij te keren moet er volgens Fokkens wat gebeuren met de arrangementen van de Bruine Vloot. De schippers zouden bijvoorbeeld hun aanbod kunnen verbreden door B&B-overnachtingen aan te bieden, of hun schip beschikbaar te stellen voor het houden van trouwfeesten.
Bron: Ouderenjournaal  

— Volop carrièrekansen zeevaart en offshoreKies voor een maritieme opleiding en je weet je haast verzekerd van een baan. Wie dat een interessante optie vindt, kan zich donderdag 26 maart oriënteren op de tweede maritieme carrièrebeurs ‘Carrières aan Zee’ in Den Helder.

Ondanks de economische teruggang van de afgelopen jaren neemt het maritieme bedrijfsleven nog steeds schijnbaar moeiteloos studenten en schoolverlaters op. Er zijn volop stageplaatsen en vacatures beschikbaar, zelfs nu het aantal maritieme studenten stijgt.

De carrièrebeurs Carrières aan Zee werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Vanwege het succes gebeurt dat volgende maand opnieuw. Jongeren die een baan zoeken in de maritieme sector kunnen er hun hart ophalen. Diverse bedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden nemen hen mee naar de wereld van werken op zee. Natuurlijk kun je kiezen voor een varend beroep, als werktuigkundige, stuurman of kapitein in de koopvaardij, op veer- of cruiseschepen of in de dienstverlening aan de offshore-industrie.

Maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden op alle niveaus. Nautisch medewerker bij Rijkswaterstaat, wal-operator in de olieen gasindustrie, gezagvoerder op een boorplatform van de NAM, of als technicus met zeebenen aan de slag in de snel groeiende markt voor windenergie.

De beurs is een initiatief van Maritime Campus Netherlands en heeft plaats op het Willemsoordcomplex in Den Helder. Voorzitter Tineke Netelenbos van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) opent de beurs om 10 uur. De sluiting is om 18 uur.
Lees het uitgebreide artikel van Patrick Naaraat in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

'
Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbz

— Zeeforel terug in LauwersmeerDe bijna verdwenen zeeforel keert terug in het Lauwersmeer. Op vrijdag 6 maart worden duizend van deze vissen uitgezet in dit binnenwater. Een brede coalitie van natuur- en visserijorganisaties en de provincies Friesland en Groningen heeft jaren aan het project gewerkt. Doel is de zeeforel weer een geregelde verschijning te laten worden in het Fries-Groningse kustgebied.

Het loslaten van duizend zeeforellen door gedeputeerde Johannes Kramer en zijn Groningse collega Henk Staghouwer geldt als symbolische start. De vissen - exemplaren van 40 tot 45 centimeter lang en pakweg 1 kilo zwaar - zijn afkomstig uit Denemarken, waar de herintroductie van de soort al veel verder gevorderd is.

Zeeforellen brengen een groot deel van hun leven door in zee. Te vrezen valt daarom dat de uitgezette dieren in een rechte lijn naar de sluizen zwemmen en vervolgens in de Waddenzee verdwijnen. De kans dat ze terugkeren is dan niet zo heel groot, erkent Jan Kamman van Sportvisserij Nederland, een van de betrokken organisaties. „Een deel zal zeker naar zee trekken, maar we hopen dat de rest een tijdje blijft hangen.”
Het streven is dat er over vijf tot tien jaar een stabiele populatie van Noord-Nederlandse zeeforellen bestaat, die bij het Lauwersmeer de grens tussen zoet en zout water passeert.

Zeeforellen beginnen hun leven in de bovenloop van beken en rivieren. Daar leven ze twee jaar, voor ze naar zee trekken, waar veel meer voedsel te vinden is. In de winter bivakkeren de vissen in het grensgebied tussen zoet en zout. Na enkele jaren zoeken ze hun geboortegrond weer op om te paaien. Waar de zalm, een andere bekende trekvis, deze cyclus maar één keer doorloopt, doen zeeforellen dat wel drie of vier keer, zegt Kamman.

Om deze cyclus ook in het Noorden op gang te helpen, wordt in april forellenbroed, afkomstig van Noord-Duitse vissen, uitgezet in de bovenloop van bijvoorbeeld het Eelderdiep en het Peizerdiep. Hier zijn al paaiplaatsen aangelegd. De bedoeling is dat deze dieren de basis vormen voor een eigen populatie.

— Oplevering van zes nieuwe passagiersschepenDe riviercruisevaart in Europa groeit de laatste jaren explosief. Een van de vooraanstaande bouwers in dit segment, Den Breejen Shipyard in Hardinxveld-Giessendam, levert dit jaar zelfs binnen enkele maanden zes schepen af.

‘Een aantal jaren terug leverden we één passagierschip en zes binnenvaarttankers per jaar op. Nu is het precies andersom’, zegt directeur Ilona Kamsteeg-den Breejen van Den Breejen Shipyard uit Hardinxveld- Giessendam. De zes passagiersschepen moeten allemaal voor eind april worden opgeleverd. Een complexe logistieke operatie waarbij werf, cascobouwers, afbouwers, onderaannemers en toeleveranciers zich nauwkeurig aan de afgesproken planning dienen te houden en hun werkzaamheden goed op elkaar moeten afstemmen.

De vorig jaar door Scenic op enkele cruiseschepen geïntroduceerde mountainbikes slaan aan. ‘Ook de nieuwe schepen hebben daar een opslagruimte voor. Op deze en andere manieren zijn touroperators bezig een jonger publiek te trekken. Al is men in de riviervaart nog niet zover als in de zeevaart, waar hele gezinnen een reis boeken. Een andere trend is de toepassing van elektrisch neerlaatbare ramen bij de balkons, waar bij slecht weer met één druk op de knop het open balkon kan worden omgetoverd tot een zogeheten sunlounge. De Avalon-schepen beschikken over ruime suites met Franse balkons en floor-to-ceiling glazen puien, eveneens om een prachtig uitzicht te garanderen.’ Qua luxe zijn de nieuwe rivierschepen steeds meer vergelijkbaar met zeegaande soortgenoten. Zo krijgen de Emerald Sun en Emerald Dawn een overdekt zwembad op het achterschip dat ’s avonds kan worden omgebouwd tot filmzaal. De vloer komt dan omhoog tot boven het wateroppervlak en biedt ruimte om daar stoelen op te zetten.
Lees het uitgebreide artikel van Hans Heynen in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

— Gemeenteraad Terschelling unaniem tegen gaswinningDe gemeenteraad van Terschelling heeft zich vanavond unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland. Dat meldt persbureau ANP.

De raad nam een gezamenlijke motie van VVD en PvdA aan waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen “alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen”. De gemeente heeft - net als de provincie - alleen een adviserende rol in het besluit over de gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken besluit uiteindelijk over de gasboringen. De raad vraagt het college dan ook om “uitdrukkelijk aan tafel te blijven op om die manier maximaal onze invloed te gebruiken.”
 
Het college van Terschelling weigerde voor het debat van de gemeenteraad stelling te nemen tegen de gaswinning, omdat ze op die manier in gesprek wilde blijven met Tulip. “Zo kunnen we invloed uitoefenen”, zei verantwoordelijk wethouder Van der Wielen eerder tegen NRC Handelsblad (€). Als de gemeenteraad hem zou oproepen verzet te bieden, zou hij dat echter wel gaan doen.

TULIP
Het bedrijf Tulip Oil heeft onlangs een winning- en exploratievergunning aangevraagd. Het Nederlandse olie- en gasbedrijf wil gas gaan winnen uit een bel in de Noordzee, drie tot zes kilometer voor de kust van Terschelling.
Bron: NRC  
'
Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbz