Zeepost is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor Zeepost, mil aan wouter@zeepost.info. Voor het archief van Zeepost ga je naar: archief.

Jouw vrijwillige bijdrage kan je overmaken naar "Zeepost", IBAN NL43 INGB 0657 740 144. Wil je hiervoor een rekening, klik dan hier

' Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbz
Zeepost 711, 18 september 2014

Klik hier om je
aan te melden
voor de Zeepost
roemeg

onlinezeilen

Hitek

Egberdina

TSC

MdeGroot

Rood boven groen

Frisian Sailing Com
Cinema

havenmuseum


Scheepsmakelaardij Enkhuizen


Bussite

Hartzuiker

Ventis

Laan & Nijholt
Hoogendoorn

Shiptron


Chartershop

buurs

de Gier

chartershop

Taxi Enkhuizen

tvk instruktie

online zeilen

Scheepsmakelaardij Enkhuizen

defotoboot

Historische Zeilvaart Harlingen

AtSea

friesevloot

vhzc

Zeilschool Enkhuizen

Register Holland

blackbox

CJ

CJ

zeilklippers


roemeg

Morgenster

zeilklippers

Piet Blaauw


Evenementen 2014

26, 27 en 28 september
bluescruise
Harlingen/Terschelling

 


27 en 28 september
Slach om Starum
Stavoren

 
 
11 en 12 oktober
Klipperrace
Enkhuizen

 
 
13 t/m 17 oktober
Strontrace / Beurtveer
Workum

 
 
18 oktober
Brandarisrace
Harlingen


  20 t/m 23 oktober
Bietentocht
Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta


25 oktober
rondje Tiengemeten
Willemstad


25 en 26 oktober
Bontekoerace
Hoorn

 
 
25 en 26 oktober
Muider Hardzeildagen

 
 
1 en 2 november
20e Waddenrace
Harlingen


BBZ nieuws:

— BSN

Overig nieuws:

— Mogelijk debacle Sail 2015
— Sail krijgt er geen cent bij
— Nederlandse schippers worden gediscrimineerd
— Dutch Match Cup in Bataviahaven van 24 t/m 28 september
— Chartervaart stapt naar Europees Hof
— IJsselmeer krijgt flexibel peil
— Dutch Match Cup in Bataviahaven van 24 t/m 28 september
— Meedoen aan Winter Welvaart in Assen?
— Verhouding tussen kosten en opbrengsten groeit scheef
— Britse zeehond verhuist naar de Waddenzee

BBZ nieuws

— BSN

Mede door de nieuwe opzet van afgifte van burgerservic-nummers sinds begin 2014 lopen ondernemers soms tegen problemen aan wanneer zij voor hun buitenlandse personeel een BSN aan willen vragen. De BBZ heeft dit aangekaart bij de Belastingdienst en is op hun uitnodiging het probleem komen bespreken. In samenspraak wordt er nu gewerkt aan een praktische oplossing om een aanvraag voor een zeevarende te versnellen en te versoepelen.

Ook is gesproken over de problemen die er zijn voor om voor buitenlandse werknemers in de binnenvaart een BSN aan te vragen wanneer zij geen vast woon- of verblijfadres in Nederland hebben. Ondanks dat zij dit zouden moeten kunnen regelen bij één van de RNI loketten lukt dit soms niet. Wanneer dat het geval is kan de BBZ hierbij helpen door haar contacten binnen de  Belastingdienst.

Einde BBZ nieuws


— Mogelijk debacle Sail 2015Een ware ’zeeslag’ is losgebarsten tussen de organisatie van Sail 2015, enkele voormalige partners en een ex-bestuurslid van het vermaarde vijfjaarlijkse evenement in de Amsterdamse haven. Een brandbrief aan burgemeester Van der Laan waarschuwt voor een financieel debacle, waar de hoofdstad mogelijk voor zal opdraaien.

Dit blijkt uit documenten, in handen van De Telegraaf. Daarin wordt de burgemeester gewaarschuwd voor een aanvraag van ’miljoenen euro’s extra subsidie’, nodig om alle oceaanklippers volgend jaar zomer het IJ weer te laten binnenvaren. Aangezien de gemeente al eerder heeft aangegeven geen aanvullende subsidie te zullen verstrekken, zou daarmee het hele zeilfestijn op losse schroeven komen te staan.

De brandbrief aan de burgemeester werd afgelopen maand geschreven door een ervaren ex-bestuurder van Sail, voormalig ING-directeur Hans Verkoren, die achtereenvolgens als penningmeester en als voorzitter betrokken was bij zes Sail-edities. In zijn ogen loopt de organisatie van het evenement verontrustend achter met het verwerven van inkomsten, terwijl het geld ondertussen aan alle kanten de deur uit klotst.

Volgens Verkoren is inmiddels al 1,5 miljoen euro uitgegeven aan dure stafkosten en externe consultants die onder meer voor 70.000 euro een nieuw logo (een zeilboot in de vorm van een A) voor het evenement ontwierpen. Ook zou er gekozen zijn voor een organisatiestructuur waarbij alle betrokken participanten, waaronder Stichting Sail zelf, Niehe Media en Port of Amsterdam gemakkelijk vrijuit gaan als het evenement onverhoopt mislukt.

„Als de bij Sail 2015 betrokken participanten verlies maken, laat Niehe deze bv ploffen”, wordt in het schrijven aan de Amsterdamse burgemeester Van der Laan voorspeld.
Ook blijken de hoofdsponsors van het nautisch gebeuren, waaronder ING en de Staatsloterij, nog maar 500.000 euro voor deelname te betalen, terwijl Sail oorspronkelijk de bedoeling had om de partijen daar het driedubbele voor in rekening te brengen. Ook de huidige penningmeester van Sail zou zich grote zorgen maken over de financiële situatie.

Desondanks doet de Sail-organisatie de waarschuwingen in de brandbrief af als „een verzameling halve en hele onwaarheden. Het is jammer dat een voormalig Sail-bestuurslid zich hiervoor laat lenen.” Volgens Sail-voorzitter Arie Jan de Waard, commandeur bij de marine, ligt de huidige organisatie juist vóór op schema, in vergelijking met Sail 2010. Ook zijn de kosten van de huidige organisatie beduidend lager dan van de vorige editie, door de inzet van vrijwilligers. „Alleen de algemeen directeur en een stafmedewerker worden betaald”, aldus De Waard.

Ondertussen zijn diverse partners van vorige edities van Sail Amsterdam door de nieuwe organisatie aan de kant geschoven, waaronder het Nautisch Evenementen Bureau (NEB) en kledingmerk Gaastra, dat in het jaar 2010 duizend vrijwilligers van een outfit voorzag ter waarde van 175.000 euro. NEB verzorgde de afgelopen Sail-editie de verhuur van vrijwel alle partyschepen aan bedrijven. Dat bracht Sail in 2010 ruim 2,5 miljoen euro op.
NEB-directeur Paulus Mooyman is verbijsterd over het buiten de deur houden van zijn bureau: „Het NEB is in 1990 nota bene opgericht op verzoek van Sail.”

Volgens Mooyman worden zakelijke klanten van de komende Sail bovendien belazerd: „Zij krijgen door Sail eenzelfde kwaliteit van arrangementen voorgespiegeld als in 2010, terwijl dat aantoonbaar onjuist is. Klanten hebben het nakijken.”
Bron: Telegraaf

— Sail krijgt er geen cent bijDe organisatie van Sail hoeft niet te proberen extra geld los te peuteren bij de gemeente Amsterdam als het evenement zelf geld tekort komt. Wel kan het vaarfeest rekenen op een forse subsidie in 2015, net als de voorgaande edities.

Dat is de stellige reactie van de hoofdstad na de dreigende berichten in De Telegraaf dat Sail 2015 op een zeeslag dreigt uit te lopen. Een oud-bestuurder van de organisatie luidde de noodklok omdat de voorbereidingen niet goed lopen. Voormalig ING-directeur Hans Verkoren, die lang de penningmeester van Sail was, heeft burgemeester Van der Laan gewaarschuwd dat er te weinig inkomsten binnenkomen. Samen met een aantal voormalige partners vreest Verkoren dat de organisatie van Sail 2015 bij de Stopera moet aankloppen om de begroting sluitend te krijgen.

Dat is de stellige reactie van de hoofdstad na de dreigende berichten in De Telegraaf dat Sail 2015 op een zeeslag dreigt uit te lopen. Een woordvoerder meldt dat bij de burgemeester het vertrouwen overheerst in de huidige organisatie. Wel wordt er op korte termijn over de zorgen van Verkoren gesproken.

Maar als het vijfjaarlijkse feest toch in de rode cijfers belandt, zal Amsterdam de knip niet trekken. Coalitiepartijen D66, VVD en SP vinden dat het evenement een gebrek aan financiële middelen zelf moet oplossen. De organisatie rekent wel op de gemeente voor een eenmalige subsidiebijdrage in 2015. Naar verluidt gaat het om een bedrag rond de 1 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2010, toen Amsterdam 1,1 miljoen euro doneerde.
Bron: Telegraaf

— Commercie wurgt SailDe gewijzigde opzet van Sail Amsterdam doet de ,mensen die zich hardmaken voor het in stand houden van varend erfgoed geen recht. In het parool van afgelopen donderdag legt Sail Amsterdam uit dat het verbreken van oude structuren een noodzakelijk gevolg is van de vernieuwing van Sail. In de realiteit betekent dit dat Sail niet meer in het teken staat van het varend erfgoed, maar in het teken van commercie.

De schippers van de 35 meest aansprekende Nederlandse schepen willen daarom een koers varen die meer in lijn ligt met de afgelopen edities van Sail: een mooi feest op het water, Als bijdrage aan Sail bieden zij een bedrag van één miljoen euro: evenveel als de subsidie van de gemeente Amsterdam voor het evenement. Dit aanbod is echter afgeslagen en nu wordt met uitsluiting van Sail gedreigd. Alles riekt naar misbruik van monopolie en de commercie lijkt de open aard van het mooiste evenement op het Amsterdamse water teniet te doen.

Een evenement als Sail kost veel tijd en geld, en heeft heel veel goodwill. Laat Sail geen verdeelp en heerspolitiek spelen, maar juist de verbindende rol vervullen waarin ruimte is voor al het moois wat Nederland op nautisch gebied te bieden heeft.
Paulus Mooyman en Laurens Winkel, Nautisch Evenementenbureau
In het Parool van 16 september
— Nederlandse schippers worden gediscrimineerdNederlandse zeilende charterschippers hebben grote problemen met hun reizen naar Denemarken, zo meldt branchevereniging BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart). Dat land blijft namelijk vasthouden aan veiligheidsmaatregelen die in andere landen alleen gebruikelijk zijn voor de cruisevaart. De BBZ spant een rechtszaak aan bij het Europese Hof van Justitie wegens discriminatie.

Denemarken vindt dat Nederlandse zeilschepen aan de internationale standaard voor grote cruiseschepen, SOLAS, moet voldoen. Voor zeilschepen past die SOLAS regelgeving helemaal niet. De BBZ hoopte dat een overeenkomst tussen Nederland en Denemarken, waarin elkaars nationale eisen voor zeewaardigheid worden erkend, een oplossing had kunnen bieden. De voorstellen die Denemarken nu ambtelijk heeft gedaan, zijn onredelijk en onwerkbaar. Zo mogen Nederlandse zeilcharterschepen niet verder dan 20 mijl vanaf de Deense kust varen.

Zeilschepen
Voorzitter Sicko Heldoorn stelt dat als je een zeilschip dwingt altijd dicht onder de kust te varen, dat je dan de veiligheid veel meer geweld aan doet. Vooral bij slechte weersomstandigheden. Bovendien: “Wat Denemarken van ons wil is in strijd met het Europese recht”. Hij heeft intussen minister Schulz al gemeld dat de BBZ de zaak voor het Europese Hof wil hebben. Ook vraagt hij de minister haar Deense ambtsgenoot over deze al jaren slepende kwestie te benaderen.Tegelijk wordt hopelijk door haar de Europese Commissie aangesproken. “Als minister Timmermans er voor gaat zorgen dat de Europese regels op elkaar afgestemd gaan worden, dan kan hij bij ons beginnen”, aldus Heldoorn.

Eisen
Nederland heeft, net als andere EU landen, nationale veiligheidseisen voor zeilschepen die varen met passagiers. De eisen zijn streng en het toezicht op naleving is zwaar en kostbaar. Regelmatig worden de voorschriften tegen het licht gehouden en aangepast. De eisen voor de beroepszeilschepen en hun bemanningen zijn in Nederland zwaarder dan in andere Europese landen waar de zeilschepen vaak als pleziervaartuigen worden beschouwd. In Denemarken geldt bijvoorbeeld een veel lichter regime en schepen worden daar bovendien gesubsidieerd door de overheid omdat ze ook gezien worden als cultureel erfgoed.

Ondanks de nationale verschillen in regels, kunnen de schippers uit de omringende landen het goed met elkaar vinden. Het probleem zit bij de overheden die moeite hebben de oplossingen van hun buurlanden te accepteren. De Nederlandse, Deense en Duitse schippers hebben in Brussel al eens eerder gepleit voor uniforme regels.
Lees het uitgebreide artikel op de bron: Bootblog  
Of lees het uitgebreide artikel in Zeilen
— Chartervaart stapt naar Europees HofLEEUWARDEN - Nederlandse charterschipers stappen naar het Europese Hof van Justitie vanwege de regels in Denemarken. Er zijn al jaren problemen rond de strengere regelgeving in dat land. Denemarken hanteert voor de traditionele zeezeilschepen dezelfde regels als voor de cruisevaart.

Volgens voorzitter Sicko Heldoorn van de BBZ blijft Denemarken met onredelijke en onwerkbare eisen komen. Zo mogen Nederlandse charterschepen niet verder dan 20 mijl vanaf de Deense kust varen. Volgens Heldoorn werkt dit onveiligheid in de hand. Schepen worden gedwongen dicht onder de kust te varen. Hij wil dat minister Schulz actie onderneemt richting haar Deense ambtsgenoot.
Bron: Leeuwarder Courant  
' Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbz
— IJsselmeer krijgt flexibel peilHet IJsselmeer krijgt 's zomers een flexibel waterpeil om ook bij droogte, extreme regen of storm Nederlands grootste zoetwaterbuffer overeind te houden. De oevers worden aangepast om natuurschade en wateroverlast te voorkomen. ,Denk aan het verhogen van een camping”, suggereerde minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu als voorbeeld.

Het kabinet ging gisteren akkoord met het plan van Deltacommissaris Wim Kuijken.vMet een combinatie van pompen op de Afsluitdijk en spuien moet het IJsselmeer de grootste zoetwatervoorziening van ons land blijven. Plan is de voorraad zoetwater in het IJsselmeer zomers op te kunnen schroeven met 20 centimeter tot 400 miljoen kuub zoetwater, met mogelijkheid tot verdubbeling van die hoeveelheid.

Deze oplossing is goedkoper en minder ingrijpend dan meestijgen met de zeespiegel. Oud-minister Cees Veerman stelde eerder voor het waterpeil met anderhalve meter te verhogen, wat grote gevolgen zou hebben voor het gebied. Hele dorpen zouden dan achter hoge dijken verdwijnen.

,,Flexibiliteit is veel minder ingrijpend”, benadrukt Kuijken. ,,We passen het systeem in dertig jaar stapje voor stapje aan en redden het dan met slechts het aanpassen van de oevers.” De noodzaak is er. ,, We hebben nu geen stuur, kunnen alleen maar spuien.” Op langere termijn mag het peil niet meer dan 30 centimeter worden aangepast, besloot het kabinet.

Tot 2050 blijft het waterpeil in de winter hetzelfde. Daarna kan het, indien nodig en als het goedkoper is dan het plaatsen van extra pompen, tussen de 10 en 30 centimeter meestijgen met de zeespiegel.
Bron: Leeuwarder Courant

— Dutch Match Cup in Bataviahaven van 24 t/m 28 septemberDe Bataviahaven in Lelystad staat van 24 tot en met 28 september volledig in het teken van de Dutch Match Cup. De Dutch Match Cup is één van de zeven etappes van de Alpari World Match Racing Tour, het circuit rondom de wereldbeker matchracen. Naast het zeilen zijn zijn er diverse activiteiten in en rondom de Bataviahaven. Zo zijn er op woensdag, donderdag en vrijdag activiteiten voor diverse basisscholen in Lelystad.

In het weekend zijn er vooral veel activiteiten op de kant, zoals karten, klimmen, triathlon, drakenbootraces, fitness, voetbal, radiografisch bestuurbare boten en nog veel meer! Op de vrijdagavond is er 'Bataviahaven Culinair'. Alle restaurants in de Bataviahaven bieden een speciale 'Dutch Match Cup menukaart' aan inclusief livemuziek. Op zaterdagavond, de avond voorafgaand aan de finaledag wordt het gezellig druk door optredens van Sharon Doorson, Charly Luske en Krystl. Zij worden begeleidt door de band 'The Boston Tea Party'. Meer informatie over de Dutch Match Cup en het randprogramma vind je op www.dutchmatchcup.com.

Ondanks dat er veel activiteiten in en om de Bataviahaven zijn blijven er uiteraard ligplaatsen beschikbaar voor de schepen van de chartervloot.


— Meedoen aan Winter Welvaart in Assen?De Asser Historische Vereniging viert het 25 jarig Lustrum in het verenigingsjaar 2014/2015. De vereniging organiseert o.a. lezingen en exposities, stadswandelingen, en geeft 4 keer per jaar het Asser Historisch tijdschrift uit.

Een aantal jaren geleden is de Vaart in Assen tot aan het centrum van de stad weer bevaarbaar gemaakt. Mede door de inzet van de Asser Historische Vereniging is de Kolk, de zwaaikom, weer uitgegraven met de historische breedte van 27 meter en is het blikveld op de historische huizen aan de vaart enorm verbeterd.

In het kader van het lustrumjaar probeert de vereniging een aantal historische schepen naar Assen te krijgen voor de Asser Winter Welvaart.  Dit kunnen alleen Bruine Vloot schepen zijn met een strijkbare mast vanwege de bruggen die gepasseerd moeten worden om in de Vaart te komen.
De bedoeling is om de belangrijkste activiteiten van de Winter Welvaart in de maand december te houden en met belangstellenden nader te overleggen wanneer de schepen kunnen komen en hoe lang de schepen blijven liggen.

Er ligt een concept-programma klaar wat nog verder uitgewerkt wordt als blijkt dat er voldoende belangstelling is vanuit de vloot.

U kunt zich aanmelden bij Bieneke Drenth: e-mail:  bienekedrenth@me.com  uw aanmelding dient binnen te zijn voor 15 oktober aanstaande om genoeg tijd te hebben alles gereed te hebben.

— Verhouding tussen kosten en opbrengsten groeit scheefDe driemastklipper Almere van Arnold Kievit zonk in september 2007 naar de bodem van het Markermeer. Een ander zou het wellicht als het einde van zijn carrière beschouwen, maar Kievit zag het als een nieuwe kans. Hij liet de Almere volgens de laatste eisen en naar eigen inzicht herrijzen en gaf haar een nieuwe naam: Novel.

Zoals wel vaker gebeurt wanneer een schip een zwaar ongeluk heeft gehad, kreeg de Almere een nieuwe naam. Kievit koos voor Novel, omdat de coaster van zijn grootvader ook die naam droeg. ‘Het was ook een cynisch grapje, want die ligt nu als kunstrif bij Miami.’ Het was ook een kans om de Novel naar eigen inzicht in te richten.
Kievit voelde zich onder druk gezet door boekingskantoor Naupar. ‘Ze wilden meer bedden, meer douches, meer meer, groter groter. Ik zei: Er is maar 39 meter schip hoor. Meer kan ik er echt niet in kwijt, ik wou er eigenlijk minder in kwijt. Ja, zeiden ze, dat verhuurt beter. Ik zei: dat verhuurt aan scholen beter. Maar jullie weekendmarkt loopt al jaren achter, die krijg je al niet vol bij mij. Die discussie heb ik wel vaker gehad. Zij wilden het liefst 40 bedden erin hebben en acht douches. Nu heb ik vier douches, vier toiletten en 35 bedden. Ik wil eigenlijk naar 34 bedden, dan heeft iedereen een leuke ruimte.’ Kievit prijst zich gelukkig dat hij de opbouw van de Novel niet door Naupar heeft laten financieren. In 2009 stapte hij over naar boekingskantoor Holland Sail, een coöperatie van charterschippers.
Lees het uitgebreide artikel van Heere Heeresma jr in de papieren of digitale Schuttevaer

— Britse zeehond verhuist naar de WaddenzeeDe bevolkingsgroei van de grijze zeehond in de Nederlandse wateren komt voor een derde door immigratie uit Britse wateren. De rest komt door geboortes. Dat schrijven Sophie Brasseur en collega’s van Imares, Texel, in Marine Mammal Science.

De grijze zeehond maakt de laatste decennia een spectaculaire groei door in Nederland. In de late Middeleeuwen was de grijze zeehond door overbejaging vrijwel uitgestorven; nu telt de Waddenzee de grootste populatie van Europa buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland: zo’n 3.000. Duitsland, Denemarken en Frankrijk hebben elk maar enkele honderden grijze zeehonden.

Ter vergelijking: in de Nederlandse Waddenzee leven zo’n 7.000 gewone zeehonden. De grijze zeehond is groter dan de gewone zeehond en heeft geen ronde neus, maar een haakneus. Zijn Latijnse naam Halichoerus grypus betekent letterlijk ‘zeezwijn met haakneus’. Anders dan de gewone zeehond die meteen na zijn geboorte zijn moeder achterna zwemt, blijven jonge grijze zeehondjes wekenlang alleen op het strand als hun moeders alweer naar zee zijn. Ze waren een makkelijke prooi voor bontjagers: 100 jaar geleden hielden alleen rond onbewoonde eilandjes langs de Schotse kust nog kleine groepjes dapper stand.
De grijze zeehond is groter dan de gewone zeehond en heeft geen ronde neus, maar een haakneus.

Nadat de zeehondenjacht in Groot-Brittannië in 1914 werd verboden, volgde herstel. Inmiddels leven er zo’n 100.000 grijze zeehonden, waarvan de helft aan de Noordzeekust. Individuele dieren verspreidden zich over Noordzee en Waddenzee. De eerste verschenen in de jaren 50. Dertig jaar later ontstond een kolonie op de Richel, een onbegroeide zandplaat tussen Vlieland en Terschelling. In 1985 werd daar de eerste pup geboren. Sindsdien telt Imares de grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee steeds in het voorjaar tijdens de rui, in de zomer wanneer ze volop voedsel zoeken en in de winter, als ze jongen krijgen. Voorjaar 2012 telde men ruim 3.000 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee, die jaarlijks zeker 400 jongen krijgen.

Er werd een jaarlijkse populatiegroei van 15 tot 19 procent vastgesteld, die volgens de onderzoekers van Imares niet alleen te verklaren viel door het aantal geboortes – want vrouwtjes krijgen maar één jong. Met een geavanceerd dynamisch populatiemodel toonden ze aan dat de Britse populatie grijze zeehonden voortdurend nieuwe aanwas levert. In het voorjaar en de zomer komen de laatste jaren wel 200 grijze zeehonden als zomergasten naar de Waddenzee. Ze jagen hier op vis, maar vertrekken in de herfst om elders te jongen. En sommige zeehondenpups die in Groot-Brittannië worden geboren, blijken al op prille leeftijd het Kanaal over te steken. Deze immigranten zijn goed voor bijna 35 procent van de Nederlandse populatiegroei.
Bron: NRC
' Zeepost' wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC
bataviahavenbbz